ข่าวล่าสุด
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้พิการ รับโอนพนักงานส่วนตำบล การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 การแข่งกีฬาโรงเรียนบ้านเกาะยวน
ผู้บริหารหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้พิการ
รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559
การแข่งกีฬาสีโรงเรียนบ้านเกาะยวน วันที่ 23 กรกฏาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการการเพื่อพิจาณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของอบต.นาโพธิ์ 22 กรกฏาคม 2559
ให้มาขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ อบต.นาโพธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งพนักงานบัญชี ทางwww.lgp.go.th
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสุนัข แมว ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกรกกาคม 2559
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไสหงส์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์
อบต.นาหลวงเสนประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงสายบ้านไสหงส์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนบ้านนาหวัน - ควนหนานปู หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ (ตอน 3)
ประกาศราคากลางโครงการถมดินปรับพื้นที่หนองแสง (บริเวณบ้านนายประภาส พรหมทอง) หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกจังหวัด เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2559
ประชุมผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็ก วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นตาสัปปะรด แอปพลิเคชั่นดาวเหนือ และแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ
ขยายเวลาประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯรุ่นที่129)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนซื้อข้าวหอมมะลิตรา A-Rice
ขอเชิญประมูลหมายเลขทะเบียนรถ(เลขสวย)จังหวัดนครศรีธรรมราช 9-10 กรกฏาคม 2559
สำเนาเอกสารฝึกอบรมวิทยากร ครู ก.และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
เพื่อสนับสนุนให้ความร่วมมือ ละช่วยเหลือแก่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญให้ไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ มีประสิทธิภาพ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เมืองนี้ฉันรัก หรือ We Love Cites ทาง www.welovecities.org/thungsong ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน-22 มิถุนายน 2559
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกชุมชน หน่วยงาน หรือองค์การดีเด่น ด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559
การร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิชาการ 4-5 กรกฎาคม 2559
รายงานงบการเงิน ปี 2559
โครงการประเมินประสิทธิภาพท้องถิ่น วันที่ 8 มิถุนายน 2559

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้พิการ   

วันที่ 27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 14:37:21 น.


  รับโอนพนักงานส่วนตำบล   

วันที่ 27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 14:03:46 น.


  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559   

วันที่ 26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 11:35:12 น.


  ให้มาขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

วันที่ 22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 11:52:39 น.


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งพนักงานบัญชี   

วันที่ 21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 15:06:46 น.


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไสหงส์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 05  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 12:00:47 น.


  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทประปาบาดาล แบบหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตรหมู่ที่ 1 บ้านบนควน (บริเวณวัดควนสุทธาราม)ตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 02  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 16:51:02 น.


  ประกาศราคากลาง สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทประปาบาดาล แบบหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตรหมู่ที่ 1 บ้านบนควน (บริเวณวัดควนสุทธาราม)ตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 02  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 16:43:56 น.


  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองหลาน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 26  เมษายน  พ.ศ. 2559  เวลา 15:46:14 น.


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  วิทยุชุมชน
FM   000.00   Mhz

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

ร้องเรียน   

โดย   วิเชียร ขนุนอ่อน

28   มิ.ย.   2559   20:05:59

0 / 32


ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด ( กรุณาอ่านให้จบ)

โดย   ต่อ จิรวัฒน์

01   มี.ค.   2558   12:55:48

0 / 439


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

โดย   ผู้ดูแลระบบ

11   ม.ค.   2557   14:35:43

0 / 747


  ไปยังกระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th