ข่าวล่าสุด
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 19 รายการ สอบราคาจ้างถมดินสระน้ำบริเวณ์ อบต.นาโพธิ์ ม.1 จำนวน 1 โครงการ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านหัวถนน-บ้านเกาะยวน ม.4 จำนวน 1 โครงการ
ผู้บริหารหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 19 รายการ
มีควาประสงค์สอบราคาจ้างโครงการถมดิน สระน้ำบริเวณด้านข้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เพื่อปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 1,483,000 บาท
มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Cameras มีแผ่นรับสีแบบ CMOS หรือ MOS ขนาด Full HD 1080P ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิกเซล เลนส์แบบ Auto Iris 2.8 - 12mm จำนวน 8 ชุด พร้อมติดตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ใน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และตำแหน่งช่างสำรวจ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับอค์การเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสำหรับองค์กร และติดต่อกับประชาชน

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 19 รายการ   

วันที่ 30  มกราคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15:05:17 น.


  ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล   

วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2557  เวลา 15:49:18 น.


  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2557   

วันที่ 18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  เวลา 12:44:04 น.


  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557   

วันที่ 18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  เวลา 12:41:56 น.


  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐   

วันที่ 16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  เวลา 10:31:09 น.


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  วิทยุชุมชน
FM   000.00   Mhz


 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th