ข่าวล่าสุด
ขอเชิญส่งผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตาเข้ารับการตรวจคัดกรอง หนังสือเรื่อง "ครอบครัว...ต้องมาก่อน (Family comes first)" โครงการรณรงค์การใช้เกลือไอโอดีน ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี2559
ผู้บริหารหน่วยงาน
ขอเชิญส่งผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตาเข้ารับการตวจคัดกรอง
ประชาสัมพันธ์หนังสือเรื่อง ครอบครัว...ต้องมาก่อน (Family comes first)
โครงการรณรงค์การใช้เกลือไอโอดีน ปีงบประมาณ 2559
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี2559
ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2559/60 (สื่อโปสเตอร์ และแผ่นพับ)
ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลที่วังประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 12 กันยายน 2559
โครงการรณรงค์การใช้เกลือไอโอดีน 22 กันยายน 2559
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
ขอชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
ประชุมคณะกรรมการอบต.นาโพธิ์
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อ "ผุ้หยิงเก่ง ปี 2560" และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น" ปี 2560
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
ประชุมพนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2559
ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมายขององค์กร และถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสัมทธิ์ของงานรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เชิญชวนบุคลากรของอปท.ส่งคำขวัญเข้าประกวด ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559
การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 วันที่ 19 สิงหาคม 2559
กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ณ สนามที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ฯ ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี กิจกรรมรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (ปลูกต้นไม้)
อบต.นาโพธิ์ร่วมโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2559
อบต.นาโพธิ์ร่วมโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบอปท.
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบอปท.
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559
ประชาสัมพันธ์ระดมหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด
ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและแสดงความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2 - ทุ่งสง วงจรที่ 1 และ 2 วันที่ 4 สิงหาคม 2559
การแข่งกีฬาสีโรงเรียนบ้านเกาะยวน วันที่ 23 กรกฏาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการการเพื่อพิจาณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของอบต.นาโพธิ์ 22 กรกฏาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาของอบต.นาโพธิ์ 22 กรกฏาคม 2559
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไสหงส์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ประชุมผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็ก วันที่ 24 มิถุนายน 2559
นายกอบต.นาโพธิ์ เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง วันที่ 10 มิถุนายน 2559

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญส่งผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตาเข้ารับการตรวจคัดกรอง   

วันที่ 26  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 09:53:23 น.


  หนังสือเรื่อง "ครอบครัว...ต้องมาก่อน (Family comes first)"   

วันที่ 23  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 11:37:19 น.


  ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2559/60 (สื่อโปสเตอร์ และแผ่นพับ)   

วันที่ 15  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 09:39:33 น.


  ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน   

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 15:42:12 น.


  สำนักงานเทศบาลตำบลที่วังประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 11:49:52 น.


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไสหงส์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 05  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 12:00:47 น.


  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทประปาบาดาล แบบหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตรหมู่ที่ 1 บ้านบนควน (บริเวณวัดควนสุทธาราม)ตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 02  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 16:51:02 น.


  ประกาศราคากลาง สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทประปาบาดาล แบบหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตรหมู่ที่ 1 บ้านบนควน (บริเวณวัดควนสุทธาราม)ตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 02  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 16:43:56 น.


  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองหลาน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 26  เมษายน  พ.ศ. 2559  เวลา 15:46:14 น.


  ข่าวกิจกรรม

  โครงการรณรงค์การใช้เกลือไอโอดีน   

วันที่ 23  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 10:38:50 น.


  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี2559   

วันที่ 22  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 09:24:22 น.


  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559   

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 11:16:30 น.


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  วิทยุชุมชน
FM   000.00   Mhz

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

ร้องเรียน   

โดย   วิเชียร ขนุนอ่อน

28   มิ.ย.   2559   20:05:59

0 / 105


ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด ( กรุณาอ่านให้จบ)

โดย   ต่อ จิรวัฒน์

01   มี.ค.   2558   12:55:48

0 / 484


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

โดย   ผู้ดูแลระบบ

11   ม.ค.   2557   14:35:43

0 / 798


  ไปยังกระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th