ข่าวล่าสุด
โครงการปฏิบัติธรรมและศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุประจำปี 2559 ประชุมกีฬานาโพธิ์เกมส์ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองหลาน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มองค์การสตรี ประจำปี 2559
ผู้บริหารหน่วยงาน
โครงการปฎิบัติธรรมและศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุประจำปี 2559 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559
ประชุมกีฬานาโพธิ์เกมส์ วันที่ 27 เมษายน 2559
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มองค์กรสตรี ประจำปี 2559 วันที่ 29 เมษายน 2559
สาธิตการทำแป้งจากต้นสาคู วันที่ 26 เมษายน 2559
การออกบริการประชาชนตาโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ และดครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะไหว้พระสวดมนต์และพบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โดยปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟิลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete Surface) ทับผิวทางและไหล่ทางเดิม กว้าง 5.50 เมตร ระยางไม่น้อยกว่า 490.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,695.00 ตร.ม.
โดยการก่อสร้างต่อเติมห้องน้ำ ขนาด 2.0 x 4.65 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 11.63 ตารางเมตร และปรับปรุงทาสีอาคาร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 255.20 ตารางเมตร

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  โครงการปฏิบัติธรรมและศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุประจำปี 2559   

วันที่ 29  เมษายน  พ.ศ. 2559  เวลา 13:28:52 น.


  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มองค์การสตรี ประจำปี 2559   

วันที่ 26  เมษายน  พ.ศ. 2559  เวลา 15:05:43 น.


  การออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะไหว้พระสวดมนต์และพบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   

วันที่ 19  เมษายน  พ.ศ. 2559  เวลา 11:19:47 น.


  การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15   

วันที่ 08  เมษายน  พ.ศ. 2559  เวลา 11:59:08 น.


  ประชุมกลุ่มน้ำประปา ตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 28  มีนาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:48:32 น.


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  วิทยุชุมชน
FM   000.00   Mhz

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th