ข่าวล่าสุด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 โครงการปฏิบัติธรรมและศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการรับเงินสด ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
ผู้บริหารหน่วยงาน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
โครงการปฏิบัติธรรมและศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการรับเงินสด วันที่ 6 มิถุนายน 2559
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2559
ประกาษควบคุมโรคเรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูร้อน
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.นาโพธิ์ วันพุธที่ 4 เมษายน 2559
โครงการปฎิบัติธรรมและศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุประจำปี 2559 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559
ประชุมกีฬานาโพธิ์เกมส์ วันที่ 27 เมษายน 2559
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มองค์กรสตรี ประจำปี 2559 วันที่ 29 เมษายน 2559
สาธิตการทำแป้งจากต้นสาคู วันที่ 26 เมษายน 2559
การออกบริการประชาชนตาโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ และดครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะไหว้พระสวดมนต์และพบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
การแข่งขัน ไทยคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
โดยปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟิลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete Surface) ทับผิวทางและไหล่ทางเดิม กว้าง 5.50 เมตร ระยางไม่น้อยกว่า 490.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,695.00 ตร.ม.
โดยการก่อสร้างต่อเติมห้องน้ำ ขนาด 2.0 x 4.65 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 11.63 ตารางเมตร และปรับปรุงทาสีอาคาร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 255.20 ตารางเมตร

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการรับเงินสด   

วันที่ 30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 11:16:10 น.


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559   

วันที่ 30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:22:11 น.


  ประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2559   

วันที่ 26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 13:58:31 น.


  ประกาศควบคุมโรคเรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน   

วันที่ 23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 11:37:04 น.


  การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559   

วันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 11:58:24 น.


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทประปาบาดาล แบบหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตรหมู่ที่ 1 บ้านบนควน (บริเวณวัดควนสุทธาราม)ตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 02  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 16:51:02 น.


  ประกาศราคากลาง สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทประปาบาดาล แบบหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตรหมู่ที่ 1 บ้านบนควน (บริเวณวัดควนสุทธาราม)ตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 02  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 16:43:56 น.


  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองหลาน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 26  เมษายน  พ.ศ. 2559  เวลา 15:46:14 น.


  ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองหลาน้ำ หมู่ที่ 2   

วันที่ 21  เมษายน  พ.ศ. 2559  เวลา 12:58:00 น.


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  วิทยุชุมชน
FM   000.00   Mhz

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th