ข่าวล่าสุด
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ ประชุมสภาอบต.นาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
ผู้บริหารหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ งานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา ปี 2559
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
สภาอบต.นาโพธิ์ กำหนดนัดประชุมสภาฯเพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ วันที่ 12 ก.พ.2559 เวลา 09.30 น. ณ อบต.นาโพธิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีนวัตกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ-คนพิการรับเงินสด
กำหนดรับชำระภาษีปี 2559
จำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการรายเดิม 842 คน รายใหม่ 54 คน รวมทั้งสิ้น 896 คน
จำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการรายเดิม 105 คน รายใหม่ 33 คน รวมทั้งสิ้น 138 คน
เนื่องจากการกำหนด วัน เวลา ตามประกาศเดิมทำให้เกิดความสับสนกับผู้สูงอายุและคนพิการ ส่งผลให้ไม่ไปขอรับเงินตามกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จึงขอยกเลิกประกาศฉบับเดิม
พิธีรับไฟพระฤกษ์พระราชทาน การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 7 นครศรีธรรมราชเกมส์ วันที่ 9 มกราคม 2559
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมกราคม 2559
อบต.นาโพธิ์เป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับอำเภอ
อบต.นาโพธิ์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมป้องกันโนคที่เกิดในฤดูหนาว
เทศบาลตำบลกำแพงเพชร จะจัดการแข่งขันแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 รางวัลถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประเภทประชาชนทั่วไป (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เวทีภายในสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลกำแพงเพชร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558-15 มกราคม 2559
โดยปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟิลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete Surface) ทับผิวทางและไหล่ทางเดิม กว้าง 5.50 เมตร ระยางไม่น้อยกว่า 490.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,695.00 ตร.ม.
โดยการก่อสร้างต่อเติมห้องน้ำ ขนาด 2.0 x 4.65 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 11.63 ตารางเมตร และปรับปรุงทาสีอาคาร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 255.20 ตารางเมตร

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์   

วันที่ 12  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2559  เวลา 11:43:03 น.


  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559   

วันที่ 11  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2559  เวลา 10:35:20 น.


  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา   

วันที่ 22  มกราคม  พ.ศ. 2559  เวลา 14:11:04 น.


  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ - คนพิการรับเงินสด   

วันที่ 22  มกราคม  พ.ศ. 2559  เวลา 13:42:03 น.


  กำหนดรับชำระภาษี   

วันที่ 22  มกราคม  พ.ศ. 2559  เวลา 13:33:33 น.


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  วิทยุชุมชน
FM   000.00   Mhz

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th