ข่าวล่าสุด
ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนร่วมลงนามถวายอาลัย ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Local Government Summit 2016 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผู้บริหารหน่วยงาน
ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนร่วมลงนามถวายอาลัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Local Govenment Summit 2016
ประชาสัมพันธ์ประเพณีชักพระ วันที่ 17 ตุลาคม 2559
ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิก(Infographic) ไอโอดีน
ขอเชิญส่งผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตาเข้ารับการตวจคัดกรอง
ประชาสัมพันธ์หนังสือเรื่อง ครอบครัว...ต้องมาก่อน (Family comes first)
โครงการรณรงค์การใช้เกลือไอโอดีน ปีงบประมาณ 2559
ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2559/60 (สื่อโปสเตอร์ และแผ่นพับ)
ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลที่วังประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
โครงการรณรงค์การใช้เกลือไอโอดีน 22 กันยายน 2559
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
ขอชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อ "ผุ้หยิงเก่ง ปี 2560" และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น" ปี 2560
ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมายขององค์กร และถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสัมทธิ์ของงานรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เชิญชวนบุคลากรของอปท.ส่งคำขวัญเข้าประกวด ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559
การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 วันที่ 19 สิงหาคม 2559
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบอปท.
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบอปท.

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Local Government Summit 2016   

วันที่ 12  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 13:34:07 น.


  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3   

วันที่ 12  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:21:10 น.


  ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

วันที่ 12  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:15:21 น.


  ประชาสัมพันธ์ประเพณีชักพระ   

วันที่ 12  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 09:45:37 น.


  ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิก(Infographic) ไอโอดีน   

วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 14:11:05 น.


  ข่าวกิจกรรม

  ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนร่วมลงนามถวายอาลัย   

วันที่ 21  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 08:46:57 น.


  โครงการรณรงค์การใช้เกลือไอโอดีน   

วันที่ 23  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 10:38:50 น.


  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี2559   

วันที่ 22  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 09:24:22 น.


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  วิทยุชุมชน
FM   000.00   Mhz

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

ร้องเรียน   

โดย   วิเชียร ขนุนอ่อน

28   มิ.ย.   2559   20:05:59

0 / 136


ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด ( กรุณาอ่านให้จบ)

โดย   ต่อ จิรวัฒน์

01   มี.ค.   2558   12:55:48

0 / 510


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

โดย   ผู้ดูแลระบบ

11   ม.ค.   2557   14:35:43

0 / 820


  ไปยังกระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th