ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการสอบราคาโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับ ศพด. ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ผู้บริหารหน่วยงาน
โครงการต่อเติมอาคารป้องกันสาธารณภัย โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสบาย และโครงการขุดลอกเหมืองสายโคกเกาะ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 120 รายการ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับอค์การเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสำหรับองค์กร และติดต่อกับประชาชน

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2557  เวลา 11:49:09 น.


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  วิทยุชุมชน
คลื่น FM 00.00 Mhz

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด
       ยังไม่มีรูปภาพกิจกรรม

  อัลบั้มทั้งหมด

 

กระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th