ข่าวล่าสุด
แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับปรุงลดขั้นตอนและระยเวลาการปฏิบัติราชการ ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สอบราคาจ้างบุกเบิกถนนสายเลียบคลองโอ๊ะ ม.3 จำนวน 1 โครงการ สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายทางหลวง 41 - บ้านนหนองหลาง ม.1 จำนวน 1 โครงการ
ผู้บริหารหน่วยงาน
เพื่อให้การดำเนินงานตามกระบวนงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์กับประชาชนในด้านการให้บริการ จึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
มีความประสงค์สอบราคาจ้างบุกเบิกถนนสายเลียบคลองโอ๊ะ หมู่ที่ 3 ก่อสร้างถนนสายริมคลองโอ๊ะ จากบ้านนิโรจน์ ศรีสมาน - บ้านนายสมศักดิ์ รัตนบุรี ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,100.00 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร
สภาพเดิมผิวจราจรเป็นขั้นพื้นทางหินคลุกปรับปรุงเป็นถนนลาดยางแบบ 2 ชั้น ฉาบผิวด้วยชั้นหินฝุ่น (Double Surface Treatment) ระยะทางไม่น้อยกว่า 360.00 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ยน 4.00 เมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 19 รายการ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ใน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และตำแหน่งช่างสำรวจ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับอค์การเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสำหรับองค์กร และติดต่อกับประชาชน

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับปรุงลดขั้นตอนและระยเวลาการปฏิบัติราชการ   

วันที่ 24  มีนาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15:40:17 น.


  ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   

วันที่ 20  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2558  เวลา 09:28:45 น.


  การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 19 รายการ   

วันที่ 30  มกราคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15:05:17 น.


  ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล   

วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2557  เวลา 15:49:18 น.


  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2557   

วันที่ 18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  เวลา 12:44:04 น.


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  สอบราคาจ้างบุกเบิกถนนสายเลียบคลองโอ๊ะ ม.3 จำนวน 1 โครงการ   

วันที่ 13  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2558  เวลา 10:43:10 น.


  สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายทางหลวง 41 - บ้านนหนองหลาง ม.1 จำนวน 1 โครงการ   

วันที่ 13  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2558  เวลา 10:35:10 น.


  สอบราคาจ้างถมดินสระน้ำบริเวณ์ อบต.นาโพธิ์ ม.1 จำนวน 1 โครงการ   

วันที่ 12  มกราคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10:58:12 น.


  สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)   

วันที่ 19  ธันวาคม  พ.ศ. 2557  เวลา 09:59:40 น.


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  วิทยุชุมชน
FM   000.00   Mhz


 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th