ข่าวล่าสุด
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำรวจเด็กเล้กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาโพธิ์ ประชุมคณะกรรมการทำงานขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด" โครงการนาโพธิ์ร่วมใจบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร( 100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้บริหารหน่วยงาน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
สำรวจเด็กเล้กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาโพธิ์
ประชุมคณะกรรมการทำงานขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" วันที่ 24 มกราคม 2560
โครงการนาโพธิ์ร่วมใจบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร( 100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560
ปรชาสัมพันธ์พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นาโพธิ์ วันที่ 16 มกราคม 2560
ขอเชิญประชุม
ประชุมหารือพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมกาภูมิพลอดุลยเดช
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมกราคม 2560
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2560
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2560
ประชุมเรื่องการจัดงานปีใหม่ 2560 วันที่ 22 ธันวาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการบริหารศพด.บ้านเกาะยวน วันที่ 21 ธันวาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาโพธิ์ วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาโพธิ์ วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาโพธิ์ วันที่ 16 ธันวาคม 2559
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาโพธิ์
โครงการ นาโพธิ์ร่วมใจ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนไทย ด้วยใจไม่หวังสิ่งตอบแทน วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2559
รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
ขอเชิญประชุมส่งเสริมธรรมภิบาลและความโปร่งใสในอปท.
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร(50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 1 ธันวาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาโพธิ์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์(ข้าวสารอาหารแห้ง) วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559
แจ้งนัดประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาโพธิ์
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี วันที่22 พฤศจิกายน 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 I
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 I
ขอเชิญประชุมคระกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาโพธิ์
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2559
การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการอุปสมบทและปฎิบัติธรรม 89 รูปถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) และแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) และแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการ นาโพธิ์ร่วมใจ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนไทย ด้วยใจไม่หวังสิ่งตอบแทน
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาโพธิ์
การประกอบพิธีบำเพ็ญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
การประกอบพิธีบำเพ็ญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
ร่วมวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง   

วันที่ 09  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560  เวลา 09:33:15 น.


  สำรวจเด็กเล้กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาโพธิ์   

วันที่ 02  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560  เวลา 15:07:48 น.


  ประชาสัมพันธ์พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   

วันที่ 17  มกราคม  พ.ศ. 2560  เวลา 11:05:18 น.


  ขอเชิญประชุม   

วันที่ 16  มกราคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:57:03 น.


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง   

วันที่ 13  มกราคม  พ.ศ. 2560  เวลา 09:22:06 น.


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศราคากลางโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นาโพธิ์   

วันที่ 14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  เวลา 09:08:32 น.


  ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์   

วันที่ 14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  เวลา 09:05:50 น.


  สอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) หมู่ที่ 1 บ้านบนควน (ภายในวัดควนสุทธาราม)   

วันที่ 07  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 09:53:30 น.


  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง (รูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ 20.00 ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ 1,5 บ้านหนองเลน   

วันที่ 06  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 09:46:49 น.


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  วิทยุชุมชน
FM   000.00   Mhz

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

ร้องเรียน   

โดย   วิเชียร ขนุนอ่อน

28   มิ.ย.   2559   20:05:59

0 / 286


ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด ( กรุณาอ่านให้จบ)

โดย   ต่อ จิรวัฒน์

01   มี.ค.   2558   12:55:48

0 / 620


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

โดย   ผู้ดูแลระบบ

11   ม.ค.   2557   14:35:43

0 / 928


  ไปยังกระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th