ข่าวล่าสุด
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.นาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.นาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดและจัดเก็บผักตบชวา วัชพืชลอยน้ำในลำคลองโอ๊ะหมู่ที่2,3และ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-34/2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องแฟกซ์)จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564   

วันที่ 21  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:26:54 น.


  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.นาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

วันที่ 21  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:10:33 น.


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564   

วันที่ 21  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:51:58 น.


  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564   

วันที่ 16  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:31:09 น.


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-34/2564   

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:36:44 น.


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โยวิธีเฉพาะเจาะจง   

วันที่ 16  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:33:56 น.


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

วันที่ 16  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:30:28 น.


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดและจัดเก็บผักตบชวา วัชพืชลอยน้ำในลำคลองโอ๊ะหมู่ที่2,3และ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

วันที่ 16  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:23:46 น.


  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564   

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:59:09 น.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลโครงสร้างองค์กร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   

Wed, 22 Sep 2021


  จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   

Wed, 22 Sep 2021


  จ้างที่ปรึกษาสำหรับการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   

Wed, 22 Sep 2021


  ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Wed, 22 Sep 2021


  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลสำนักการระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Wed, 22 Sep 2021


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกีฬา สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Wed, 22 Sep 2021


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Wed, 22 Sep 2021


  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Wed, 22 Sep 2021


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th